Ukas ord / Daan våhkoen baakoe 2019

2019 var FN-året for urfolksspråk

FNs generalforsamling har vedtatt at gjennom året 2019 skal urfolksspråk få spesiell oppmerksomhet.

Sametinget planlegger å markere språkåret gjennom ulike arrangementer og tiltak.

– Språkåret er en motivasjon for oss alle til å fortsette arbeidet med å styrke urfolkenes språk. Regjeringen har en ambisjon om at flere skal ta i bruk de samiske språkene.

Se mer på Gïelem nastedh sin facebook-side