Daan våhkoen baakoe 2023

Daan våhkoen baakoeh 2023
Uke Sørsamisk Norsk
1 Saemiej aalmegebiejjie Samefolkets dag
2 Tjoejkedh Gå på ski
3 Jïenge Is (på vann)
4 Gïeledh Sette snare
5 Håagkodh Fiske (med krok)
6 Skovtere Skuter
7 Laatege Skispor
8 Bierne Bjørn
9 Biejjie Sol
10 Sjalkedh Tine, smelte
11 Dueljie Reinskinn
12 Miesie Reinkalv
13 Ledtieh Fugler
14 Sjædtoeh Planter
15 Maadthlaakebiejjie 17. mai (grunnlovsdag)
16 Lasth Blad
17 Blommah Blomster
18 Kraesieh Gress
19 Njieljiejårrehtse Firhjuling
20 Biejjielåbloe Sommerfugl