Samisk psykisk helsevern og rusbehandling - SANKS

SANKS har kontor i Snåsa ved familiesentralen og tilbyr hjelp til den samiske befolkningen.

Siden SANKS er en del av spesialisthelsetjenesten, må det ved oppfølging foreligge en henvisning fra fastlege eller annen helseinstans.

Les mer på Finnmarkssykehuset.no