Møter på nett

Informasjon angående streaming/strømming av politiske møter

På grunn av nye lovkrav blir ikke digitale opptak fra politiske møter lagt ut på Snåsa kommune sine hjemmesider i etterkant av møtet. Sendingen kan kun følges direkte (i sanntid). Det er som før mulig å følge møtet fra kommunestyresalen.

Opptak publisert etter 01. februar 2022 tas bort fra hjemmesiden.

Endringen trer i kraft 01. februar 2023.