Ordfører og Varaordfører

Ordfører - Arnt Einar Bardal

Innvalgt i 2019 for Senterpartiet
Mine viktigste oppgaver er utvikling i Snåsa, samarbeid med våre nabokommuner og være ombud for alle Snåsninger. Er du ny i Snåsa eller har du noe du vil ta opp, kom gjerne innom mitt kontor. Jeg skal lytte og gjøre det jeg kan for at folk skal trives her i bygda. 

Varaordfører - Gjermund Hansen Eggen

Innvalgt i 2023 for Sosialistisk Venstreparti.
Som varaordfører i Snåsa kommune har  Gjermund Hansen Eggen 20% stilling.