Snåsafondet

Til fremme av kultur- og næringsliv i Snåsa. Fondet ble etablert i 1988 av Sparebank1 Midt-Norge og Snåsa kommune.

 

Formål:

Tildeles personer / organisasjoner / bedrifter i Snåsa som har utført  / forventes å utføre noe ekstraordinært innenfor kultur og / eller næringsliv på Snåsa. Bidraget tildeles som en takk for innsatsen og som en inspirasjon til videre arbeid.

Fondets administrasjon:

Fondet administreres av et styre bestående av fem personer. 3 personer fra kommunestyre og 2 personer fra Sparebank1 Midt-Norge. Styret konstituerer seg selv og velger leder, nestleder og sekretær. Valgene foregår samme høst som kommunevalg, og valgte representanter er valgt for 4 år.