Forhåndsstemming

Hvis du ikke kan møte frem i stemmelokalet på valgdagen, kan du stemme på forhånd. Du kan forhåndsstemme i den kommunen du selv ønsker fra og med 10. august til og med fredag 8. september.

I Snåsa kommune foregår forhåndsstemmegivningen i Snåsa Herredshus, servicekontoret som er lokalisert i 1. etasje i tilknytning til hovedinngang mot Torget.

Åpningstider:

Mandag - fredag

torsdagene 24.08. og 07.09

lørdag 02.09.

kl 09.00 - 15.00

kl 09.00 - 18.00

kl 10.00 - 13.00

Husk gyldig legitimasjon og valgkort.      

Forhåndsstemming på helse- og sosialinstitusjoner:

Kommunen tar også imot forhåndsstemmer på helse- og sosialinstitusjoner.
Dette vil finne sted på Snåsa sykeheim tirsdag 05.09 kl 13.00 - 15.00.

Ambulerende stemmegivning:

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan etter skriftlig eller muntlig henvendelse til Snåsa valgstyre avgi forhåndsstemme der de oppholder seg.
Henvendelse må være må være kommet inn til Snåsa valgstyre innen tirsdag 05.09.23 kl. 15.30.

Postadresse:

Snåsa kommune
Sørsivegen 6,
7760 Snåsa. 

Tlf.: 74 13 82 00,  E.post adresse: postmottak@snasa.kommune.no