Står du i manntallet?

Utlegging av manntallet fra 12. juli 

Du må stå i manntallet hvis du skal stemme ved kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2023. 

Her kan du undersøke om du står i manntallet for Snåsa kommune:

  • På Herredshuset: fra 12.juli og fram til valgdagen 11. september
  • På Snåsa bibliotek: fra 12. juli og fram til valgdagen 11.september
  • På Coop marked Breide: fra 12. juli og fram til valgdagen 11.september

Dersom du mener at du selv, eller noen annen, uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan du kreve at valgstyret retter opp feilen.

Kravet skal være skriftlig og begrunnet og sendes snarest mulig til:

Valgstyret i Snåsa,
Sørsivegen 6,
7760 Snåsa
eller på e-post: 
postmottak@snasa.kommune.no

Sametingets valgmanntall

Sametingets valgmanntall skal legges ut til offentlig ettersyn hvert valgår, både når det er valg til kommunestyrer og fylkesting og valg til sametinget.

Her kan undersøke om du står i kommunens valgmanntall til Sametinget:

  • På Saemien Sijte: fra og med 12. juli og fam til valgdagen 11. september
  • På Herredshuset: fra 12.juli og fram til valgdagen 11. september
  • På Snåsa bibliotek: fra 12. juli og fram til valgdagen 11.september
  • På Coop marked Breide: fra 12. juli og fram til valgdagen 11.september

Dersom du mener at du selv, eller noen annen, uriktig er blitt innført eller utelatt fra sametingets valgmanntall, kan du kreve at sametinget retter opp feilen.

Kravet skal være skriftlig og begrunnet og sendes enten på

post: samediggi@samediggi.no 
eller i post til

Sametinget,
postboks 3,
9735 Karasjok