Stemmesteder på valgdagen 11. september 2023

På valgdagen kan du møte opp på vilkårlig stemmested i kommunen, uavhengig av hvor i kommunen du har folkeregistrert adresse.

Åpningstider valgdagen 11. september 2023
Krets Sted Åpningstid
Agle Bergkollen samfunnshus 10.00 - 19.00
Breide Breide Samfunnhus 10.00 - 19.00
Vinje Kløvertunet 10.00 - 20.00

Ta med legitimasjon med bilde og evt. valgkort.

Det er ikke et krav at man har med valgkort.

De fleste får digitalt valgkort i år. De som har reservert seg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller som ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen sin i registeret de siste 18 månedene, får valgkortet tilsendt på papir.

Merk at du bare kan stemme i hjemkommunen din på valgdagen. Hjemkommunen er den kommunen du er folkeregistrert som bosatt 30. juni 2023.