Snåsa barnehage, avdeling Breide

Barnehagen på Breide, i tilknytning til Breide samfunnshus. Med formingssal, sløydsal og gymsal. 

Åpningstid

 • Kl.07.00 – 16.30
 • Barnehagen er åpen hele året med unntak av ukene 28, 29 og 30.
 • Skoleruta følges så langt som mulig når det gjelder planleggingsdager.  I løpet av barnehageåret skal personalet ha 5 planleggings-/kursdager. Barn skal ha 5 ukers ferie til sammen.  Inntil en uke (5 dager) kan tas ut i forbindelse med planleggings-/kursdager. 3 av barnas ferieuker skal være sammenhengende, i perioden 1. juni - nytt barnehageår starter.
 • Barnehagen holder stengt i ukene 28, 29 og 30 og fra og med 24. desember til og med 1. januar.
 • Mandag og tirsdag i påskeuka holder en avdeling åpen ved behov for minst 5 barn, Vinjebakken i oddetallsår og Breide i partallsår, onsdag i påskeuka er barnehagen stengt.

Barnehagen har fire grupper:

 • Storskogen for de eldste
 • Tuva tilpasset de mellomste 
 • Småskogen er tilpasset de yngste barna
 • Klasserom 1 tilpasset barna fra Snåsa mottakssenter

Mål og satsninger

Kommunale barnehager har som mål og mantra: «Ekte, rause og unge som mestrer eget liv. Trivsel og læring i et trygt og godt oppvekstmiljø».

 • Være barnehager der barn og voksne føler at de får utviklet seg på en positiv måte og bruker leiken som en måte å lære på.
 • Skape trygge, empatiske og sosialt godt fungerende barn.
 • Arbeide for et godt samarbeid med foreldrene.

Barnehagens pedagogiske plattform er leik og voksenrollen.

 • Det er satt av mye tid til leik og avdelingene er organisert med flere møteplasser for leik. 
 • Personalet har felles kursing og tema om relasjonskompetanse, voksenrollen og lekens verdi.
 • Det er fine uteområder rundt avdelingene som er daglig i bruk, en dag i uka er turdag.
 • Barna har et smøremåltid i barnehagen, hjembakt brød hentes fra kjøkkenet på sykeheimen. En dag i uken er det varmlunsj.
 • Nest eldste barnegruppa samarbeider som livsglede barnehage med sykeheimen en gang i måneden.

Vi følger pedagognormen (14 plasser pr.pedagog og 6 plasser pr.personal)

Se video fra Breide barnehage på youtube

Adresse:

Snåsa barnehage
Avd. Breide
Imsdalsvegen18
7760 SNÅSA

Breide ligger 8 km sør for Snåsa sentrum, i retning Steinkjer.

Nøkkeltall for Breide

Nøkkeltall for Snåsa barnehage, avdeling Breide på Barnehagefakta.no