Snåsa barnehage, avdeling Vinjebakken

Barnehagen i Snåsa sentrum, med fine avdelinger, og stort og variert uteområde. Vi ligger nært skog, skole, gymsal, idrettsanlegg og andre områder som vi bruker i det daglige. 

Åpningstid

 • Kl 06.45 - 16.30 
 • Barnehagen er åpen hele året med unntak av ukene 28, 29 og 30.
 • Skoleruta følges så langt som mulig når det gjelder planleggingsdager.  I løpet av barnehageåret skal personalet ha 5 planleggings-/kursdager. Barn skal ha 5 ukers ferie til sammen.  Inntil en uke (5 dager) kan tas ut i forbindelse med planleggings-/kursdager. 3 av barnas ferieuker skal være sammenhengende, i perioden 1. juni - nytt barnehageår starter.
 • Barnehagen holder stengt i ukene 28, 29 og 30 og fra og med 24. desember til og med 1. januar.
 • Mandag og tirsdag i påskeuka holder en avdeling åpen ved behov for minst 5 barn, Vinjebakken i oddetallsår og Breide i partallsår, onsdag i påskeuka er barnehagen stengt.

Barnehagen har tre grupper

 • Blåveisa er tilpasset for å ta imot barn i alderen 0 til 5 år.
 • Kvitveisa fra 3-5 år.
 • Smørblomsten er tilpasset de yngste barna.

Mål og satsninger

Kommunale barnehager har som mål og mantra: «Ekte, rause og unge som mestrer eget liv. Trivsel og læring i et trygt og godt oppvekstmiljø».

 • Være barnehager der barn og voksne føler at de får utviklet seg på en positiv måte og bruker leiken som en måte å lære på.
 • Skape trygge, empatiske og sosialt godt fungerende barn.
 • Arbeide for et godt samarbeid med foreldrene.

Barnehagens pedagogiske plattform er leik og voksenrollen.

 • Det er satt av mye tid til leik og avdelingene er organisert med flere møteplasser for leik. 
 • Personalet har felles kursing og tema om relasjonskompetanse, voksenrollen og lekens verdi.
 • Det er fine uteområder rundt avdelingene som er daglig i bruk, en dag i uka er turdag.
 • Barna har et smøremåltid i barnehagen, hjembakt brød hentes fra kjøkkenet på sykeheimen. En dag i uken er det varmlunsj.
 • Nest eldste barnegruppa samarbeider som livsglede barnehage med sykeheimen en gang i måneden.

Vi følger pedagognormen (14 plasser pr.pedagog og 6 plasser pr.personal)

Se video fra Vinjebakken på youtube

Adresse:

Snåsa barnehage
Avd. Vinjebakken
Vinjevegen 13
7760 Snåsa

Nøkkeltall for Vinjebakken

Nøkkeltall for avdeling Vinjebakken på Barnehagefakta.no