Etterarbeid i Snåsa barnehage

Jevnlige samtaler mellom pedagogisk leder, styrer og foresatte. Samtalene skal være hyppige i
starten. Minimum 3 samtaler i løpet av 8 uker.

  • Fokus i samtalene er barnehagehverdagen, mestring og vansker.
  • Fokus på sosial og emosjonell kompetanse.
  • Overgang barnehage-skole


Ressurser

Dialogmodellen            Samarbeid hjem / barnehage

Lover

Barnehagelov kapittel 8