Forebygging av mobbing i Snåsa barnehage

«Vi bygger ekte, rause og modige barn som mestrer eget liv»

Forebygging                  Avdekking                 Håndtering                    Etterarbeid

Trivsel og læring i et trygt og godt oppvekstmiljø

For å avdekke mobbing blant barn trengs det stødige og modige voksne som tørr å se, ta tak og stoppe mobbinga.
Under de ulike «boksene» over kan du finne mer informasjon om hvordan vi jobber med å forebygge, avdekke, håndtere og etterarbeid med mobbing.
Målsettinga med dette er å forebygge mobbing i Snåsa barnehage, og å redusere omfanget ved eventuell mobbing. Vi jobber derfor med kontinuerlig avdekking og håndteringen av dette sammen med alle voksne i relasjon til barna.

Hva er mobbing?

Mobbing kan for eksempel være:

 • å bli baksnakket
 • å få spredt et rykte om seg
 • å bli holdt utenfor
 • å bli presset eller truet til å gjøre ting for andre som en ikke vil
 • å bli kalt noe stygt eller få en stygg kommentar for eksempel om utseende, klær, tro, eller dialekt
 • å bli slått, dyttet eller pirket på
 • å få sekken sin, eller noe annet en eier, kastet rundt
 • å ikke få være med i grupper på sosiale medier
 • å aldri få kommentarer eller likes på bilder eller andre ting
 • å få sårende eller stygge meldinger, bilder og videoer
 • at noen sprer bilder eller video av noen som er nakne

Mobbing er handlinger fra barn eller voksne som krenker opplevelsen til personen av å høre til eller være betydningsfull for fellesskapet.
 

Tidlig innsats

Innsatsteamet er et veiledningsteam som består av psykisk helsearbeider for barn og unge, helsesykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut og personal i barnehagen. Vi gjennomfører også 2- og 4- årskontroller i barnehagen sammen med helsesykepleier. Teamet skal bidra til at barn og unge i Snåsa barnehage skal ha en trygg og god oppvekst, hvor de får tidlig hjelp, veiledning og støtte.
 

Foreldrenes rolle

Som foresatt kan du være med å bidra til at barna føler seg inkluderte og like viktige. Ved å invitere til bursdag er det f.eks. viktig at det ikke er kun ett barn som ikke blir invitert. Tenk hele avdelinger, alle jenter, alle gutter etc. Når barn får være med hverandre hjem, er det lurt at du tenker på å rullere litt på hvem som får være med hjem, slik at alle barna blir gitt mulighet til å være med hverandre hjem. Det kan være sårt å gjentatte ganger ikke få være med noen hjem, eller at noen ikke vil være med hjem.

Tenk gjennom hvordan du møter barna når du kommer inn porten/døra. Si hei til alle barn, også de du ikke kjenner. Kjempefint at dere ser barna. Tenk på hvordan det kan oppleves for andre barn dersom det er det samme barnet som hver dag får kommentarer på om de eks. har fine fletter, kjoler eller tøff caps.

Dere treffer kanskje barna på andre arenaer. Eks. fritidsaktiviteter. Her har dere muligheten til å støtte opp om deres egne barn, men også å se andre barn. Kanskje er det et barn som vil bli sett, trenger støtte eller hjelp.

Åpen dialog mellom dere foreldre kan være med å forebygge uønskede situasjoner, som kan utvikle seg til mobbing.

Det er viktig at dere tar barna deres på alvor når de forteller om uønskede situasjoner, utforsk i rundt situasjonen da det alltid er flere sider av samme sak. Det beste er løse opp i slike situasjoner med å snakke med alle de som var involvert i situasjonen.

Hentet fra: www.nullmobbing.no