Nulltoleranse og forebyggende arbeid

Barnehagen skal ikke godta krenkinger som fører til utestenging, mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Alle som arbeider i barnehagen, skal gripe inn når et barn i barnehagen blir utsatt for slike krenkinger.

Barnehagen skal forebygge tilfelle der barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø ved å arbeide kontinuerlig for å fremme helse, trivsel, leken og læringen til barna.

Helhetlig arbeid

  

 

 For mer informasjon om delepliktene.


Ressurser

Dialogmodellen


Lover

Barnehagelov kapittel 8
Barnekonvensjonen