Priser barnehage

Barnehage - priser pr. 01.01.2024
Tilbud 01.01.2024 Matpenger i tillegg 01.08.2024 Matpenger i tillegg
Heldagsplass, 5 d/u 3000 350 1500 350
Heldagsplass, 4 d/u 2250 280 1125 280
Heldagsplass, 3 d/u 1800 210 900 210
Heldagsplass, 2 d/u 1200 140 600 140
Kjøpedager: kr. 230,- pr. dag 40
Søskenmoderasjon: 30% for 2.barn og 100 % for 3. barn
Henting etter stengetid: Gebyr kr. 150,- for hvert 15.min. over tiden