Priser barnehage

Barnehage - priser pr. 01.08.22
Tilbud Pr. mnd. Matpenger i tillegg
Heldagsplass, 5 d/u 3050 300
Heldagsplass, 4 d/u 2440 248
Heldagsplass, 3 d/u 1830 196
Heldagsplass, 2 d/u 12200 155
Kjøpedager: kr. 230,- pr. dag 40
Søskenmoderasjon: 30% for 2.barn og 50 % for 3. barn
Henting etter stengetid: Gebyr kr. 150,- for hvert 15.min. over tiden