Starte på skolen?

Alle kommende 1.klassinger må skrives inn på skolen

Innskriving i skolen for 1.-klassinger

I slutten av november sender skolene informasjon til de kommende førsteklassingenes foresatte via valgt digital postkasse. Informasjon om kommende elever og deres foresatte hentes fra folkeregisteret.

Når dette er mottatt, så må foresatte logge seg på for å takke ja eller nei til plassen: 

Skoleinnmelding

Takker man nei må dette begrunnes med enten flytting eller at eleven har plass på privatskole.

Videre informasjon om oppstart får man fra skolen. 

Nettopp flyttet til Snåsa kommune? 

Er du ny i kommunen, med barn i skolealder? Ta kontakt med skolen eller skolekontoret for innskriving.