Snåsamodellen

I denne tidslinjen kan du følge med på prosessen rundt Snåsamodellen - en helhetlig modell bygd på BTI-modellen (bedre tverrfaglig innsats og samhandling).

Snåsamodellen er Snåsa kommunes plan for det forebyggende arbeidet opp mot målgruppen gravide, barn, unge og familier, på tvers av sektorer og etater og i samskaping med andre aktuelle aktører. Den er også Snåsa kommunes handlingsplan for å fange opp og følge opp målgruppen, knyttet til undring eller bekymring av ulik grad.

Snåsamodellen er ment som en felles visjon eller retning - en måte å se helhetlig på det som foregår opp mot målgruppen. 

Snåsamodellen

Test