Hvem er pårørende?

Hvem er pårørende?

Pårørende er nærstående i livet til en person som har en sykdom eller en utfordring på annet vis. Det kan også være pårørende til en avdød. Det kan være nærmeste familie, besteforeldre, barnebarn, tanter og onkler og venner m.fl.

I loven skilles det mellom pårørende og nærmeste pårørende. Ikke alle pårørende har samme rettigheter. Det er kun nærmeste pårørende som har rett til for eksempel det og motta informasjon, innsyn i journal, samtykke og det og klage på vedtak. Personen selv bestemmer hvem som er nærmeste pårørende.

De fleste av oss er pårørende en eller flere ganger gjennom livet.  Pårørende er ofte en stor ressurs for den de er pårørende til, samtidig som de er en stor ressurs for samfunnet og hjelpeapparatet.

Pårørendestøtte

De utfordringer og belastninger det kan medføre å være pårørende, gjør gjerne at man som pårørende selv kan ha behov for støtte, informasjon, råd eller veiledning. Tilbud til pårørende finnes både i kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, innen frivilligheten og andre steder. Tilbudene i kommunen er for alle pårørende uavhengig av hvem du er pårørende til.

Her er ulike nettressurser som omhandler pårørendes rettigheter:

Pårørendes rettigheter helsenorge.no

Helsedirektoratets pårørendeveileder

Kommunens plikter ovenfor pårørende

Regjeringens pårørendestrategi og handlingsplan

Helsedirektoratets nettside – definisjoner

Gode råd til deg som er pårørende

Råd til pårørende i sorg

Pårørendesenteret, nasjonalt nettsted for pårørende

Pårørendealliansen