Ledsagerbevis

  

Hvem kan få ledsagerbevis?

Ledsagerbevis er beregnet for personer med sykdom eller nedsatt funksjonsevne med behov for hjelp eller følge for å kunne delta på arrangementer.

Ledsagerbevis vil blant annet være aktuelt for personer med:

  • Bevegelseshemming
  • Hørselshemming
  • Synshemming
  • Utviklingshemming
  • Allergier
  • Funksjonsnedsettelse som følge av sykdom, for eksempel psykiske lidelser, hjertesykdommer, lungesykdommer og annet

Les mer om ordningen på Helsenorge.no

Hvor gjelder ledsagerbeviset?

Ledsagerbeviset skal gjelde i hele landet der arrangører, transportselskap eller institusjoner  som krever inngangspenger har akseptert ordningen.
Ordningen for ledsagerbevis er ikke lovpålagt, men en frivillig ordning som kommunene kan innføre.

Hva koster det? 

Det er gratis å få ledsagerbevis.
Den funksjonshemmede som eier ledsagerbeviset betaler gjeldende inngangspris, ledsager går gratis. 
Kortholderen velger selv ledsager og kan ha ulike ledsagere. 

Hvor får du ledsagerbevis?

Det er servicekontoret i Snåsa kommune som utsteder ledsagerbeviset. 

Snåsa kommune
Sørsivegen 6
7760 Snåsa

Søknad

Søknaden skal vedlegges passfoto. Ved behov kan det innhentes uttalelse fra enten primærlege, legespesialist, offentlig godkjent helseinstitusjon eller kommunens helse- og sosialetat om ditt behov for ledsager.

Ved utstedelse av beviset vurderer kommunen hvor lenge beviset skal være gyldig, normalt 3-5 år, og må deretter fornyes. Gyldighetsdato påføres beviset.

Søknadsskjema

Søknad om ledsagerbevis (PDF, 149 kB)