Koronavaksine - Høsten 2023

Det blir koronavaksinering på Snåsa helsehus, legekontoret.

  • mandag 09.10.23 kl 15.00 til 18.00
  • tirsdag 10.10.23 kl 15.00 til 18.00

Det skal ikke bestilles time for vaksinering, det er «drop-in» time.

Folkehelseinstituttet anbefaler at følgende målgrupper bør vaksineres med en oppfriskingsdose før høst-vintersesongen 23/24

  • Aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere  
  • Aldersgruppen 18–64 år som inngår i en risikogruppe  
  • Aldersgruppen 12–17 år med alvorlig grunnsykdom 
  • Aldersgruppen 6 måneder –11 år med alvorlig grunnsykdom etter individuell vurdering. 
  • Gravide i 2. eller 3. trimester. Vaksinasjon i 1. trimester kan vurderes dersom den gravide har tilleggssykdommer som gir ytterligere økt risiko.

Influensavaksine

Vi får influensavaksine i slutten av oktober. Det blir annonsert på nytt når vi har tidspunktet klart. Alternativt kan du få influensavaksine og koronavaksine samtidig hvis du venter til influensavaksinen kommer.

 

Hilsen

Snåsa legekontor

Artikkelliste