Ergo- og fysioterapi

Fysioterapi.jpg

Fysioterapi: Henvisning ikke nødvendig fra 1.januar

Fra 1. januar 2018 trenger ikke pasienter lenger henvisning fra lege, manuellterapeut eller kiropraktor for å få stønad til fysioterapi

Les mer på Helfo sin hjemmeside

Adresse:

Stallbakksvingen 2
7760 Snåsa

 Kart : Snåsa legekontor

 

Fysioterapi og ergoterapi i eget hjem

Klarer du ikke å komme deg til et behandlingssted på egen hånd, kan du få behandling i hjemmet ditt.

Hva får du?

 • Behandling og trening individuelt eller i gruppe
 • Tilrettelegging med tekniske hjelpemidler, velferdsteknologi, syns- og hørselshjelp.
 • Råd, veiledning ved boligendring og nybygg.
 • Hjelp til å mestre egen livssituasjon.
 • Informasjon / motivasjon / samtale / veiledning
 • ADL trening (engelsk: Activity for Daily Living, aktiviteter i dagliglivets gjøremål)
 • Undervisning til bruker, pårørende og samarbeidspartnere
 • Ansvarsgrupper og individuell plan (IP)
   

Vi foretar helsefremmende og forebyggende tiltak rettet mot barn og unge i kommunen

 • Gir råd og veiledning om god motorisk utvikling
 • Vurderer funksjonsnivå i forhold til daglige aktiviteter
 • Deltar i foreldremøter i barnehager og skoler etter forespørsel
 • Deltar i alle 6-mnd.-gruppene på helsestasjonen.
 • Kan bidra med tilrettelegging av barns oppvekstmiljø dvs. heim, barnehage, skole og fritid

 

Har du behov for hjelpemidler for en periode, kan du låne dem gratis.

Krav til søker

Du må ha henvisning fra legen din hvis du skal bruke en privatpraktiserende fysioterapeut.

Brukere med behov utover dette kan ta direkte kontakt.

Hva koster det?

Hvis du går til behandling hos en fysioterapeut som har driftsavtale med kommunen, betaler du kun egenandel. Se priser for forskjellige typer behandling hos Norsk FysioterapeutforbundVelger du å gå til behandling hos en fysioterapeut uten driftsavtale med kommunen, må du betale full pris. Fysioterapi i hjemmet er i utgangspunktet gratis, men det avhenger av dine diagnoser.

Hva skjer videre?

Merk at det kan være ventetid for å få fysioterapi.