Helsestasjon

Snåsa helsestasjon er lokalisert på Snåsa helsehus i Snåsa sentrum. Helsestasjonen er organisert under Familiesentralen og der kan du treffe helsesykepleier, jordmor og lege.

 

Adresse:

Stallbakksvingen 2
7760 Snåsa

Formål

Helsestasjonens formål er å jobbe med forebyggende og helsefremmende arbeid. Dette er en lovpålagt tjeneste til alle barn og unge i alderen 0-20 år, samt til gravide som ønsker å gå til svangerskapskontroll i tilknytning til helsestasjonen. Helsestasjonen gir også tilbud om reisevaksinering, og har ansvar for miljørettet helsevern.

Kontortid

Helsesykepleier Tone Lise W. Opheim:        mandag-fredag fra kl 08.00 - 15.35
Helsestasjonslege Ulf Seljelid:                      tirsdager                kl 08.00 - 15.35

Jordmor

Linn Lauten
mobil 48199476

Jordmor er nå på Snåsa hver torsdag og annenhver fredag i partallsuker.

 

 Helsestasjonen tilbyr disse tjenestene

Svangerskapsomsorg Spedbarn/Småbarn Skolehelsetjenesten
Foreldreforberedende kurs Barnevaksinasjonsprogrammet Helsestasjon For Ungdom
Kjærlighet og grenser Småbarnstreff Reisevaksinering
Hjemmebesøk nyfødte BAPP Miljørettet helsevern
Migrasjonshelsetjeneste    

Hovedoppgaven er å forebygge sykdom og skade blant barn og å fremme barns fysiske og psykiske helse. Helsestasjonen driver i det vesentlige opplysningsvirksomhet og gir råd og veiledning til foreldre og gravide.