Legevakt

Hvis du har helseproblemer som ikke kan vente til fastlegens ordinære åpningstid, kan du kontakte legevakt.  

For akutte, livstruende situasjoner, ring nødnummer 113.

Telefon legevakt: 116117

Her finner du legevakta

Legevakt på dagtid

Legevakt på dagtid utføres av Snåsa legekontor. 

Adresse:

Snåsa Legekontor
Stallbakksvingen 2
7760 Snåsa

Tlf: 74 13 83 50

 Les mer på Snåsa legekontors nettsider  

Legevakt på ettermiddag, kveld og helg

Etter kl 15.30 på hverdager, ettermiddag, kveld, helg og helligdager, finner du legevakt for Snåsa på Steinkjer. Legevakta er på helse- og beredskapshuset på Steinkjer.

Adresse:

Steinkjer interkommunale legevakt
Seilmakergata 8
7725 Steinkjer
Telefon nr. 116 117

Når kontakter du legevakta?

Etter legekontorets stengetid, ringer du legevakta (tlf. 116117) ved akutt sykdom og skade. Alle som oppholder seg i kommunen, kan benytte seg av legevakta. Legevaktens oppgave er å gi deg hjelp med helseproblemer som ikke kan vente til vanlig kontortid. Her er noen eksempler:

  • Smerter i brystet eller magen
  • Pustevansker
  • Akutt sykdom eller alvorlig forverring
  • Alvorlig psykisk sykdom
  • Mistanke om komplikasjoner i svangerskap
  • Kuttskade som må syes

Legevakta er ikke ment for deg som har en forkjølelse eller sykdom over flere dager uten akutt forverring.

Ring oss og spør!

Ring legevakta på telefon 116117. Sammen kan vi finne ut hvilken hjelp du trenger. I mange tilfeller vil vi kunne hjelpe deg på telefon, så du slipper å reise til legevakta. For å kunne hjelpe deg på best mulig måte, trenger vi ofte informasjon om tilstanden din, eventuell feber, om tidligere sykdommer og faste medisiner.

På legevaktkontoret

Hvis du må vente på legevakten, er det fordi noen andre trenger hjelpen raskere. På legevakten hjelper vi alltid de sykeste først. Pågangen varierer, og legen kan også bli kalt ut til akutte hendelser.

Betaling hos legevakten

Legevakten krever betaling etter faste takster og evt. for forbruksmateriell.  Du kan velge faktura eller betale med kort. Ta med eventuelt frikort.

Telefonrådgiving er gratis.

Transport til legevakten

Akutt syke får tilbud om ambulansetransport. Dersom det av medisinske årsaker er behov for syketransport, betaler Helse Nord-Trøndelag en andel av syketransportutgiftene. Du trenger da rekvisisjon fra behandlende lege.

Det er lege som avgjør hvor vidt det er behov for syketransport.

Uansett om du har rekvisisjon, skal pasienten betale en egenandel. Dette gjelder ikke om pasienten har frikort, eller er under 16 år.

Artikkelliste