Palliasjonsprosjekt

Snåsa kommune har fått midler fra Helsedirektoratet til videreføring av palliasjonsprosjektet vi hadde i vinter, men nå med hovedfokus på hjemmetjenesten.

Mål:

Kort fortalt er målet å utvikle kompetanse og sørge for gode rutiner som kan bidra til at pasienten får mer hjemmetid, og eventuelt hjemmedød om det er det vedkommende ønsker.

Utdrag fra prosjektmål:

  • Lage og implementere en kvalitetsrutine for trygg hjemmedød i hjemmetjenesten, inkludert forhåndssamtale.
  • Innføre palliativ plan for hjemmeboende palliative pasienter med rutiner for legekontakt.
  • Kompetanseutvikling i palliasjon for alle helsearbeidere i hjemmetjenesten.
  • Lage et opplegg for veiledning og opplæring for pårørende for å bidra til trygghet.
  • Etablere et samarbeid med frivillige som ressurs for hjemmeboende palliative pasienter.

Kontaktperson:

Line Okkenhaug Sjule
Prosjektleder Snåsa kommune
97126791