Hjelpemidler

Kortvarig behov

Snåsa kommune låner ut hjelpemidler til deg som har en kortvarig funksjonsnedsettelse, f.eks etter en operasjon eller benbrudd.

I lageret har vi hjelpemidler til

  • Forflytning
  • Personlig stell og hygiene som blant annet toalettforhøyere, dusj-/toalettstoler
  • Manuelle rullestoler
  • Krykker og rullatorer.

Hjelpemidlene er ikke individuelt tilpasset, men skal dekke generelle behov.

Kommunens hjelpemiddellager er ikke betjent og utlevering/innlevering gjøres etter avtale.

Hva koster det?

Utlån av korttidshjelpemidler er gratis.

Kontakt oss:

Kontaktpersoner Hjelpemidler
Navn Tittel Mobil E-post
Bjørn Myran Hjelpemiddelteknikker/ Vaktmester 92835459 bjorn.myran@snasa.kommune.no
Tomas Aasvold Hjelpemiddelteknikker/ Vaktmester 90730132 tomas.aasvold@snasa.kommune.no
Frida Næss Jørstad Fysioterapeut (tirsdag og torsdag) 48018735 Frida.naess.jorstad@snasa.kommune.no
Inga Lill Viem Fysioterapeut (tirsdag, onsdag og torsdag) 41082746 Inga.lill.viem@snasa.kommune.no
Klara Andrea Pettersen Ergoterapeut 41497310 klara.andrea.pettersen@snasa.kommune.no
Hjemmetjenesten Kontor (08.00-15.00) 9842150
Hjemmetjenesten Vakttelefon (døgnvakt) 41608512

Langtidslån

Trenger du hjelpemidler for varig lån, må du søke via NAV.
Når søknaden innvilges, blir hjelpemiddelet levert kommunen som igjen bistår med utlevering.
Se informasjon og hvordan du søker på hjelpemiddelsentralen/NAV.