Sansetap

Synskontakt

Alle innbyggere i Snåsa kommune som har nedsatt syn i den grad at det hindrer eller setter begrensninger for hverdagsaktiviteter kan henvises til synskontakt .  Synskontakten har spesiell kompetanse om tilrettelegging for personer med synsutfordringer.

Vår synskontakt er:

Ina Bostad                                   
Mobil: 95014858

Synskontakten jobber blant annet med:

  • Gi råd og veiledning om hvordan leve med en synsnedsettelse i hverdagen
  • Bruk av hjelpemidler
  • Gi råd og veiledning angående belysning og lysskjerming
  • Tilrettelegging i egen bolig

 

Hørselskontakt

Alle innbyggere i Snåsa kommune som har nedsatt hørsel i den grad at det hindrer eller setter begrensninger for hverdagsaktiviteter kan henvises til hørselskontakt. Hørselskontakt har spesiell kompetanse om tilrettelegging for personer med hørselstap.

Vår hørselskontakt er:

Jan Tore Iversen
Mobil 41147646

Hørselskontakten jobber blant annet med:

  • Gi råd og veiledning om hvordan leve med hørselstap i hverdagen, i eget hjem og i arbeidslivet
  • Bruk av hjelpemidler
  • Gi råd og veiledning om kommunikasjonsteknikker og plassering
  • Tilrettelegging i egen bolig