Velferdsteknologi

Snåsa kommune har sammen med samarbeidskommunene Inderøy og Steinkjer arbeidet med å ta i bruk velferdsteknologi.

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi er alt fra enkle produkter du kan kjøpe selv, til avanserte hjelpemidler fra NAV og kommunen.

Hjelpemidlene skal bidra til at du føler deg trygg hjemme, har mulighet til å bo lengre i egen bolig og oppleve økt egenmestring med hjelp fra teknologien.

Felles for alle hjelpemidler vi tilbyr, er at det vil bli individuelt vurdert hva som er det beste hjelpemiddelet for nettopp deg eller ditt familiemedlem. 

Hva kan du gjøre selv?

Du kan selv kjøpe hjelpemidler som gjør hverdagen enklere. Det kan være lurt å tenke igjennom hvilken bolig du har og hvilke muligheter boligen din har for tilpasninger dersom du skulle få fysiske utfordringer. Å tilpasse en bolig betyr å gjøre den egnet til å bo i selv om du skulle få nedsatt funksjonsevne. 

Eksempler på teknologi

Dette kan du kjøpe selv eller søke Nav hjelpemiddelsentralen om. Vi gir deg veiledning:

  • Automatisk styring av lys, varme, dører, vinduer og vann
  • Bevegelsessensor for å slå på lys
  • Komfyrvakt og brannalarm
  • Automatisk medisindispenser
  • Huskehjelpemidler
  • Trappeassistent
  • Lokaliseringsteknologi (GPS)
  • Kameratilsyn

Hvem kan få tilbudet ?

Eldre, personer med funksjonshemning og andre som trenger økt trygghet og bistand til å klare seg selv i egen hverdag. Teknologien som vi bruker er enkel i bruk og man trenger ikke å ha teknisk kunnskap. Kommunen sørger for å installere nødvendig utstyr og vedlikehold.

Kontaktperson:

Frode Møkkelgård           
Mobil: 40605255
Epost: frode.mokkelgard@snasa.kommune.no

Digitalt visningsrom

Målet med digitalt visningsrom  er at innbyggerne selv i større grad skal bli kjent med hvilke løsninger de kan kjøpe selv, og hva kommunen og Nav Hjelpemiddelsentral kan tilby.

Løsningen er bygd opp slik at den skal være informativ og enkel å navigere i.

Digitalt visningsrom (PDF, 3 MB)