Hjemmehjelp / praktisk bistand og opplæring i hjemmet

Praktisk bistand og opplæring i hjemmet innebærer å yte hjelp og opplæring til dagliglivets gjøremål i hjemmet og i tilknytning til husholdningen. Formålet er å gjøre den enkelte mest mulig selvhjulpen i dagliglivet, hjelpen gis med utgangspunkt i hva du som bruker selv kan gjøre.

Dette kan eksempelvis være:

  •  Renhold i boligen. Dette gjelder rom som er i daglig bruk.
  •  Vask av klær ved behov. Ikke sengetøy etter besøkende.
  •  Vask av kjøleskap ved behov.
  •  Rehabilitering / opplæring.