Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleien gir hjelp og veiledning til eldre, syke eller personer med funksjonsnedsettelser som bor hjemme.

Hva får du?

• hjelp med medisiner og medisinske prosedyrer
• daglig stell
• sårbehandling
• veiledning om kosthold og helsespørsmål
• hjelp til å stå opp, legge deg og toalettbesøk
• veiledning og opplæring slik at du kan mestre oppgaver på egenhånd (dosere medisiner, skifte stomi osv.)

Krav til søker

Du må ha et hjelpebehov som skyldes sykdom eller nedsatt funksjonsnivå.

Hva koster det?

Hjemmesykepleie er gratis.

Søke om hjemmesykepleie

 I søknadsskjemaet nedenfor beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Vi vurderer helsetilstanden din og finner det helsetilbudet som passer best for deg.

Søke om hjemmesykepleie (PDF, 684 kB)

 

Søknaden sendes til:

Snåsa kommune v/ Hjemmetjenesten
Stallbakksvingen 2

7760 Snåsa