Hva koster det å leie en kommunal bolig?

Her finner du en oversikt over boligene som kommunen har til disposisjon.

Husleie - Omsorgsboliger 01.01.2024

Husleie - Omsorgsboliger 01.01.2024
Bolig Areal (kvm) Pris
Stallbakken 16 og 18 49 6.911
Stallbakken 20 98 11.763
Stallbakken 24 og 26 53 7.449
Stallbakken 28-38 64 6.717
Bugjelet 21, inkl. garasje 83 9.049
Barstadvegen 10, 12 69 5.413
Breidesmarka 12, 14 75 7.424
Kløvertunet 3-25 8.719
Hovteigen bofellesskap - Hovteigsvegen 27 - H0101 - H0104 65 8.772
Hovteigen bofellesskap - Hovteigsvegen 29 - H0101 - H0102 68 9.160
Hovteigsvegen 3, leilighet 3,4,5,6,7,8 44,6 7.501
Hovteigsvegen 3, leilighet 10 52,9 8.848
Hovteigsvegen 3, leilighet 1 64,7 10.825
Hovteigsvegen 3, leilighet 2 og 9 65,2 10.825
Inkludert bredbånd
Utleieboliger - sjukeheimen (1,2,3,4,5) 40 7.233

Husleie - Kommunale boliger 01.01.2024

Husleie - Kommunale boliger 01.01.2024
Bolig Areal (kvm) Pris Tillegg oppvarming
Bugjelet 12 99 9.643
Bugjelet 10 66 7.638
Busk Bruns veg 27, 25(sokkel) 70 6.535
Busk Bruns veg 21,23 74 7.704
Kruttkjerringveien 8,10 66 8.222 472
Smedtrøa 2 - H0101, H0102 68 8.461 480
Smedtrøa 4 og 6 92 11.323
Vinjeberga 18 105 9.743
Gullbringen 1-H0201 og 3-H0101 70,5 8.695 444
Gullbringen 1-H0202 og 3-H0102 41,3 4.951 327
Bostadlia 27 132 9.540

Husleie - Kommunale hybler - Kløvertunet 01.01.2024

Husleie - Kommunale hybler - Kløvertunet 01.01.2024
Rom Areal (Kvm) Pris
Rom ved inngang 13 4.453
Stort rom 15,2 4.748
Mindre rom 12,4 4.373
Mindre rom 10,4 4.105