Hva koster det å leie en kommunal bolig?

Her finner du en oversikt over boligene som kommunen har til disposisjon.

Husleie - Omsorgsboliger 01.01.2023

Husleie - Omsorgsboliger 01.01.2023
Bolig Areal (kvm) Pris
Stallbakken 16 og 18 49 6.690
Stallbakken 20 98 11.387
Stallbakken 24 og 26 53 7.211
Stallbakken 28-38 64 6.502
Bugjelet 21, inkl. garasje 83 8.760
Barstadvegen 10, 12 69 5.240
Breidesmarka 12, 14 75 7.186
Kløvertunet 3-25 8.440
Hovteigen bofellesskap - Hovteigsvegen 27 - H0101 - H0104 65 8.492
Hovteigen bofellesskap - Hovteigsvegen 29 - H0101 - H0102 68 8.867
Hovteigsvegen 3, leilighet 3,4,5,6,7,8 44,6 7.261
Hovteigsvegen 3, leilighet 10 52,9 8.566
Hovteigsvegen 3, leilighet 1 64,7 10.479
Hovteigsvegen 3, leilighet 2 og 9 65,2 10.479
Inkludert bredbånd
Utleieboliger - sjukeheimen (1,2,3,4,5) 40 7.002

Husleie - Kommunale boliger 01.01.2023

Husleie - Kommunale boliger 01.01.2023
Bolig Areal (kvm) Pris Tillegg oppvarming
Bugjelet 12 99 9.335
Bugjelet 10 66 7.394
Busk Bruns veg 27, 25(sokkel) 70 6.326
Busk Bruns veg 21,23 74 7.458
Kruttkjerringveien 8,10 66 7.959 457
Smedtrøa 2 - H0101, H0102 68 8.190 465
Smedtrøa 4 og 6 92 10.962
Vinjeberga 18 105 9.432
Gullbringen 1-H0201 og 3-H0101 70,5 8.417 430
Gullbringen 1-H0202 og 3-H0102 41,3 4.793 317
Bostadlia 27 132 9.236

Husleie - Kommunale hybler - Kløvertunet 01.01.2023

Husleie - Kommunale hybler - Kløvertunet 01.01.2023
Rom Areal (Kvm) Pris
Rom ved inngang 13 4.311
Stort rom 15,2 4.596
Mindre rom 12,4 4.233
Mindre rom 10,4 3.974