Startlån

Startlån kan være en inngangsmulighet til boligmarkedet for husstander som ikke får vanlig boliglån eller som har vanskeligheter med å bli boende i boligen sin. Har du lav inntekt kan startlånet kombineres med tilskudd eller bostøtte. 

Startlån kan gi deg mulighet til å eie en nøktern og rimelig bolig.  

Vi legger vekt på at: 

Hva kan du få startlån til? 

Startlån kan brukes til å 

  • kjøpe bolig
  • refinansiere lån med pant i egen bolig
  • kjøpe ut ektefelle
  • tilpasse eller utbedre bolig

I noen tilfeller kan kommunen kombinere startlånet med kommunale tilskudd til tilpasning eller etablering. 

Hvor mye kan jeg låne? 

Inntektene og utgiftene dine avgjør hvor mye du kan låne. Prisen på en nøktern og egnet bolig i aktuelt bo-område er også avgjørende.

Det er kommunen som behandler søknaden din og som beregner hvor stort lån du kan betjene over tid. Vil du vite mer om mulighetene dine for å få lån, ta kontakt med kommunen din. 

Slik søker du 

Du logger deg inn for å søke på husbanken.no: 

Søk om startlån på husbanken.no

Har du ikke BankID, eller du er verge som søker på vegne av en annen person? Da trenger du litt hjelp fra din kommune/NAV. 

For deg som allerede har startlån 

Det er kommunen som innvilget lånet ditt. Men det er Intrum som vil ha oppfølgingen med deg som kunde når det gjelder betaling og andre spørsmål rundt lånet. Her finner du en selvbetjeningsløsning hvor du finner mye informasjon om lånet ditt på MinSide hos Intrum.

Få full oversikt over ditt lån på intrum.no