Kommunepsykolog

Psykologers kompetanse kan brukes i ulike tjenester og på ulike nivåer

Psykologen i kommunen jobber både:

  • med oppfølging og veiledning i enkeltsaker eller grupper sammen med tjenestene.
  • med undervisning og veiledning til både samarbeidsparter og befolkning
  • på systemnivå med evaluering, tjenesteutvikling og implementering, kommunalt plan- og utredningsarbeid, samarbeid med 2. linjen m.m.      

Kontakt

Helsesykepleier og psykiatrisk sykepleier kan formidle kontakt til kommunepsykolog for individuell oppfølging. Undervisning og veiledning kan avklares direkte med kommunepsykologen, Trude Hoff på tlf 41521900