Snåsa sykeheim

Snåsa sykeheim ligger sentralt til i Snåsa. De som bor hos oss, enten for kortere eller lengre tid, får pleie, omsorg og behandling i et kompetent miljø. 

Snåsa sykeheim har 3 avdelinger: Solstua, Nystua og Nerstua.

Vi har også eget kjøkken og vaskeri.

Det er et inntaksteam som møtes en gang pr. uke som gjør vedtak på søknader om opphold i institusjon.

Mål

Vårt hovedmål er å gi pleie, omsorg, rehabilitering og behandling i en trygg og menneskelig tilværelse, basert på gjensidig respekt og tillit.

Våre delmål er:

  • Trygghet for å kunne få tilpasset helsehjelp.
  • Tjenestetilbud som er individuelt tilpasset

Strategier:

  • Pleie- og omsorgstjenesten er tilgjengelig for brukerne hele døgnet.
  • Vi yter og gir høy kvalitet på tjenestene.
  • Vi skal gi så god og tydelig informasjon som mulig.

Demensomsorgen

Demenstilbudet er tilrettelagt med egen demensavdeling. Dagens tilbud til pasientene er i en skjermet avdeling.

Adresse

Snåsa sykeheim
Stallbakksvingen 2,

7760 Snåsa.

Vi viser noen glimt fra hverdagene her på vår Facebookside