Skal du gifte deg?

Snåsa kommune har vigselsrett, og det er ordfører, varaordfører, kommunedirektør og  som har myndighet til å utføre vigselsseremonien.

Når kan vi gifte oss?

Vielsene gjennomføres på ukedager fra kl 12.00 - 15.00.
Vigsel utenfor kontortid eller helg kan avtales og vil medføre en kostnad.

Sted

Kommunestyresalen på Herredshuset vil bli benyttet som lokaler, forsamlingshuset Vonheim kan også benyttes. Du kan foreslå annet sted. Leieutgifter og andre ekstrautgifter må de som skal gifte seg selv dekke.


Avtal tidspunkt

For å avtale tid og sted for vielse, kan du henvende deg til kommunens servicetorg på kommunehuset, eller sende e-post til postmottak@snasa.kommune.no.


Få bekreftelse

På e-post fra kommunen får du bekreftet avtale, og du får samtidig oppgitt navn på vigsler. Ved behov kan du kommunisere med vigsler pr e-post, eventuelt avtale et formøte.


Erklæring og attester

Før dere kan gifte dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Det betyr at dere må sende inn egenerklæringer, forlovererklæringer og attester til Skatteetaten. Behandlingstiden er 2-3 uker, så vær ute i god tid.
Folkeregisteret utsteder en prøvingsattest som er gyldig i fire måneder. Den må sendes til vigsler senest to uker før vielsen. Vielsesattest sender folkeregisteret direkte til de nygifte.


Skjema og veiledning finner du på Skatteetatens nettside.
 

Vigselsformularet


Hva koster det?

Kommunale vigsler 01.01.2023
Brudeparet Vigsler Vigsler utenom ukedager 12.00 - 15.30 Vigsler i andre lokaler enn fastsatt
Innenbygdsboende 1.500,- inkl. mva 1.000,- inkl. mva
Utenbygdsboende (begge) 1.500 ,- inkl mva 1.500,- inkl. mva 1.000,- inkl. mva