Leie av svømmebasseng, samfunnshus og idrettshall

Hvis du ønsker å leie enten svømmebassenget, gymsalen på Snåsa skole, Snåasen savka/Snåsa idrettshall eller Snåsa samfunnshus, kan du kontakte vaktmester Bernt Ola Berg.

Priser:

Svømmebassenget

Svømmebassenget - priser pr. 01.01.2024
Billett Pris
Voksne 100
Barn (0 - 15 år) og uførepensjonister 50
Klippekort for voksne (10 klipp) 800
Klippekort for barn og uførepensjonister (10 klipp) 400
Timepris for leie av bassenget 600
Familiekort 250
Månedskort for voksne 400
Månedskort for barn og uførepensjonister 200
Det ytes 50 % studentrabatt.

 

Snåsa samfunnshus 

Utleie - Samfunnshuset pr. 01.01.24
Rom Pris
Festsal med scene for dans, inkl. hall 3.000
Festsal uten dans, med scene og hall 1.000
Restaurant ved dansefester i sal 500
Restaurant uten dansefest 400
Kjøkken / utstyr 500
Musikkrom (auditorium) 125
Garderober 250
Scenen 200
Amfi, pr. dag 600
Sløydsal, håndarbeidssal og skolekjøkken 125
Klasserom og grupperom pr. kveld 65

 

 Snåasen savka / Snåsahallen

Snåasen savka / Snåsahallen 01.01.2024
Utleie Pris
Banepris pr. bane pr. time 100
Sosialt rom pr. kveld 100
Garderober pr. kveld 250
Hall til seriekamp (bare hall og gang) pr. arr. 1000
Hall til andre arrangement (bare hall og gang) pr. arr. 4000