Aktivitetshuset @lfa

Velkommen til Aktivitetshuset @lfa – fritidsklubbene.

Klubbene følger skoleruta sine ferier, men har tilbud ut april. 


@lfa JUNIORKLUBB og @lfa UNGDOMSKLUBB

har inngang i kjelleren på Alfarstad i Snåsa sentrum (samme bygg som biblioteket) med inngang i kroken ved blomsterbutikken. @lfa Hovedkvarter (HK) har også inngang i kroken ved blomsterbutikken, opp trappa.

 

Åpningstider:

@lfa juniorklubb – onsdag partallsuker fra 17-19 (5.-7.-klasse)

@lfa ungdomsklubb - onsdag fra 18 – 20 (8-10.kl)

@lfa Hovedkvarter (HK) - hver torsdag fra 19 - 22
i kjeller og 2.etasje (10.klasse og oppover )


Hus-styret i @lfa og Ungdommens råd (UR)

kan lage egne arrangement og bruke huset når de vil etter avtale med Bjørn Ness til seinest kl. 23.00

Medlemmer av Hus-styret kan ikke være under 15 år, og «egendefinerte kvelder» er forbeholdt 15 +


Rockeverkstedet

lånes ut til ungdomsband alle dager etter behov og etter avtale med Bjørn Ness eller Liv Gåsmo.