Kulturkontoret

Åpningstider:

Kulturkontoret har i regelen åpent alle hverdager mellom 08.00 og 15.30, men arbeidssted kan variere etter som kultursjefen også er kulturkonsulent med oppgaver utenfor kontoret.

Overordnet ansvar

Vi har overordnet ansvar for Snåsa Kulturskole, fritidsklubbene Alfa Junior, Alfa Senior og Alfa HK (Hovedkontor), Snåsa Bygdemuseum, og Bygdekinoen på Snåsa, men tilrettelegger også for idrett og friluftsliv, i samarbeid med andre enheter gjennom planverk og stimuleringsmidler/ kulturmidlene, og hjelper til med søknadsskriving når lag/foreninger/private har behov for det.

Kulturkontoret har administrativt ansvar for utbetaling av faste tilskudd til idrettsanlegg, kulturbygg, Bygdesentralen, tråkkemaskin, kulturvern og andre trossamfunn enn kirken, og kan besvare spørsmål tilknyttet dette feltet.

Samarbeidspartnere

Vi arrangerer i samarbeid med lag og foreninger, museum, Nord-Trøndelag teater, Beaivis – samisk nasjonalteater m.fl., konserter, heldagsarrangement, revyer, konserter m.m. Vi veileder også gjerne lag og foreninger som vil arrangere selv. Årlig har kulturkontoret ansvar for UKM, der forarbeidet består i verksted i kulturaktiviteter i både scenekunst, musikk og figurativ kunst. I tillegg administrerer vi også Den kulturelle skolesekken som er et kulturtilbud i skoletida for alle skoleelever i Snåsa, og Den kulturelle spaserstokken som organiserer kulturtilbudet for seniorer i bygda.

Arbeider mye med planarbeid, har ansvar for saksbehandling knyttet til kulturfeltet. Vi prøver å besvare kulturvern-spørsmål og samarbeider med fylkeskommunen og Riksantikvaren på området, og med andre enheter i byggesaker som angår spesialområder eller SEFRAK-bygg.

Kulturkontoret har prosjekt-basert samarbeid med sørsamisk enhet, om oppfølging av utviklingsdelen av samarbeidsavtalen mellom Snåsa kommune og sametinget.

Vi har oversikt over lag, foreninger og arrangement. Å sørge for at frivillig og kommunalt kulturliv spiller sammen og utfylle hverandre, er en viktig del av kulturledelse i kommunen.

 

Kulturenheten ønsker også å delta i samfunnsutviklingen ved å bidra til å bygge et attraktivt lokalsamfunn for Snåsa som bo-kommune og for næringsutvikling. Vi har som mål å bidra til å øke trivselen og dermed være et forebyggende helsetiltak, opprettholde attraktiviteten for fastboende og potensielle tilflyttere, og bidra til god omdømmebygging.