Informasjon om Koronavirus i Snåsa kommune

Klikk på knappen for mer informasjon     Koronavijruse

  • Koronatelefon - mobilnr.   47703861 (Hverdager kl 08.30 - 11.00 og kl 12.15 – 15.00)
    Finn link til elektronisk timebestilling

  • Telefon vedr. vaksinering: 91853087, gjelder kun informasjon, ikke timebestilling pr. i dag. 

  • Teststasjon Steinkjer:        47790683

Kulturskolen

Snåsa kulturskole - Søknadsfrist: Fredag 18. juni 2021

Klikk for stort bildeSnåsa kulturskole skal være en møteplass der barn, ungdom og voksne kan utvikle sine musikalske og kulturelle ferdigheter innenfor det tilbudet som til enhver tid blir gitt.

Kulturskolen sitt mål er å utvide barns, unges og voksnes evner til erkjennelse og opplevelse, til innlevelse, utfoldelse og deltakelse.

Snåsa kulturskole sin visjon:

Musikk, dans, visuelle kunstfag, skapende skriving, kokkekunst og drama er for alle. ALLE ER FØDT KUNSTNERE!

Les mer om hvordan søke kulturskoleplass

Kulturskolens brosjyre 2021 (PDF, 191 kB)

Kulturskole - priser pr. 01.01.21
Tilbud Pris pr. år
1. elevplass 2.900
2. elevplass (20% søsk.mod.) 2.320
3. elevplass (30% søsk.mod.) 2.030
4. elevplass (50% søsk.mod.) 1.450
KUL MAT, Kunstverksted 1.800
Avgift materiell, kopiering m.m. pr.plass 174 

Til toppen