Kulturmidler

Kulturmidler er tilskudd som kan gis til drift av lag og foreninger som arbeider med kulturaktiviteter i Snåsa. Lag og foreninger som bare organiserer aktivitet for voksne, kan ikke søke.

Søknadsfrist: 25. Oktober

 

Hvordan søke?

Søknadsskjema

 

Alle søkere skal motta bekreftelse på mottatt søknad - ta kontakt om du ikke får bekreftelse!

Husk alle vedlegg - godkjent regnskap med noter, og årsmelding. 

Søknader mottatt etter fristen vil ikke bli behandlet.