Klage på eiendomsskatt

Før du kan sende inn din klage må du se om din eiendomsskatt er basert på formuesgrunnlag hentet inn fra Skatteetaten eller om det er basert på vedtak fra sakkyndig nemnd i Snåsa kommune. Dette vil fremgå av skatteseddelen.

Kommunale takster:

Dersom grunnlaget for eiendomsskatt på din eiendom er vedtatt av sakkyndig nemnd, kan du klage til Snåsa kommune. Klagefristen er 6 uker fra den dagen eiendomsskatteliste ble utlagt eller skatteseddelen ble sendt fra kommunen.

Klagen sendes:

Snåsa kommune,
Sørsivegen 6,
7760 Snåsa

Merkes eiendomsskatt.