Kontrollutvalg

På vegne av kommunestyret fører kontrollutvalget tilsyn med forvaltningen i kommunen og påser at revisjonen fungerer på betryggende måte. Utvalget avgir innstilling til kommunestyret om kommunens regnskaper og rapporterer ellers når det er påkrevet.

Møtene i kontrollutvalget er åpne.

Møtedokumenter og annen informasjon finner du på Konsek Trøndelag sin hjemmeside

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget
Medlemmer E-postadresse
Olav Moe (AP), leder olav.moe@snasa.kommune.no
Jonny Ånonli (H), nestleder jonny.anonli@snasa.kommune.no
Elinor Gifstad (AP)
Inger Johanne Hollås (AP)
Kristian Kjenstad (SP)
Valgt for kommunestyreperioden 2023-2027