Kontrollutvalg

På vegne av kommunestyret fører kontrollutvalget tilsyn med forvaltningen i kommunen og påser at revisjonen fungerer på betryggende måte. Utvalget avgir innstilling til kommunestyret om kommunens regnskaper og rapporterer ellers når det er påkrevet.

Møtene i kontrollutvalget er åpne.

Møtedokumenter og annen informasjon finner du på Konsek Trøndelag sin hjemmeside

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget
Medlemmer Varamedlemmer E-postadresse
Lars Ketil Aasland (AP), leder Arve Hjelde (AP) 1. vara AP lars.ketil@outlook.com
Dagunn Onsaker Moum (SP), nestleder Vanja Johannessen (AP) 2. vara AP
Bjørn Inge Ånonli (AP) Ida Maria Dravland (AP) 3. vara AP
Hilde Sjem (AP) Solvår Kveli (SP) 1. vara SP/H
Jonny Ånonli (H) Isak Kjerpeseth Strugstad (SV) 2. vara SP/H
Valgt for kommunestyreperioden 2019 - 2023