15.06.21: Ny rapport etter Helseundersøkelsen i Trøndelag

Tema for denne rapporten er sosiale relasjoner belyst med ulike indikatorer innsamlet ved hjelp av spørreskjema.

Ny delrapport fra Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT)!
Sosiale relasjoner i Trøndelag 2019 (Helsestatistikk-rapport nummer 7 fra HUNT4, utgitt 11. juni 2021)
Vedlegg – nedlastbare kommunetabeller i excel

Indikatorene er: 

Andelen som bor alene, følelse av ensomhet, manglende støtte fra voksne i oppveksten, vanskelig barndom, samt å ha vært utsatt for psykisk og fysisk vold.

Denne rapporten og tidligere rapporter finnes også ved å gå inn på HUNTs nettside: www.ntnu.no/hunt/rapporter eller ved å gå til Trøndelag fylkeskommune sin nettside.