Atomberedskap

Atomberedskap

Norge har beredskap mot atomulykker og villede handlinger som kan gi radioaktiv forurensning og stråleeksponering.

Radioaktiv forurensning og stråling kan gi helseskader. 

www.dsa.no/atomberedskap

Dersom en atomhendelse rammer oss, vil det nasjonale Kriseutvalget for atomberedskap komme med råd eller pålegg om hvordan vi kan beskytte oss. Kommunen bidrar her med informasjon om hvordan vi i Snåasen tjïelte/Snåsa kommune vil sørge for distribusjon av jodtabletter til barn og unge, gravide og ammende dersom det skulle bli aktuelt.

Jodtabletter skal ikke deles ut før det nasjonale Kriseutvalget for atomberedskap anbefaler det.

Jodtabletter – informasjon til foreldre/foresatte og øvrig befolkning- 2022.    

Til toppen