Avlastning barn

Familiesentralen har behov for personer som kan tenke seg å jobbe med avlastning for barn. Dette gjelder både å ta imot barn i egen heim men også å være sammen med barn med funksjonsnedsettelse i avlastningsboligen på Stallbakken.

Avlastning i avlastningsbolig

På Stallbakken er i hovedsak 1 lørdag på dagtid i måneden men kan også bli aktuelt med mer etter hvert.

For avlastning i egen heim

er det helg med overnatting som er behovet nå. Dette er barn som ikke har noen spesielle behov utenom vanlig omsorg.