E-læringskurs "Sørsamiske forhold og helse"

E-læringskurs "Sørsamiske forhold og helse"

Snåasen tjïelte/Snåsa kommune lanserer i samarbeid med SANKS ( Samisk nasjonal kompetansetjeneste -psykisk helsevern og rus) E-læringskurset: «Sørsamiske forhold og helse»

Dette er et nytt nettbasert kompetansehevende tilbud til helse og omsorgspersonell uten samisk bakgrunn. 

Les mer om kurset og hvordan en melder seg på.  (PDF, 228 kB)

Til toppen