Fosen-saken i Oslo

I forbindelse med den pågående aksjonen i Oslo vedrørende Fosensaken, har SANKS (samisk nasjonalt kompetansesenter psykisk helse og rus) etablert et lavterskeltilbud.

Det er mulig å få inntil 3 timer hos en terapeut, uten å ha henvisning fra lege. Samtalene kan være over nett. Det skrives et journalnotat som ved all annen behandling, men dette sendes ikke fastlegen med mindre man vil det selv. Dette er et særskilt tilbud som foreløpig gjelder ut mars, men kan vurderes forlenget.

Kontakt:

  • Barn/unge kan kontakte SANKS på telefon 78 96 74 20.
  • Voksne benytter telefon 78 96 74 30 for timebestilling.

Tjeneste for psykisk helse og rus

i Snåsa kommune kan også tilby samtaler med berørte.
Vi kan kontaktes på telefon:

  • 91 64 58 81 (Siv Anita Aasum),
  • 90 50 38 61 (Mari Riseth) 
  • 99 54 11 25 (Unn Kristin Vedal).