Fungerende politikontakt for Snåsa, Grong og Namsskogan.

Fra 1. juni vil Ingvill Løvoll være fungerende politikontakt for Snåsa, Grong og Namsskogan kommune.

Politikontakten vil i utgangspunktet være til stede i Snåsa kommune hver tirsdag og fredag på kommunehuset.

Politikontakten kan svare på spørsmål og gi veiledning innen fagområder som har med politiets oppgaver å gjøre.
 

Kontakt:

Telefon 400 39 053

Epost: Ingvill.Lovoll@politiet.no

 

Andre telefoner:

Politiets nødtelefon: 112.

Politiets sentralbord: 73 89 90 90 eller 02800.             

Trøndelag politidistrikt

GDE N/I Namdal politistasjonsdistrikt

Telefon: 99287670

Mobil: 99287670

E-post: Svenn.Ingar.Viken@politiet.no

www.politiet.no