FV763 stenges ved Brønstad og Snåsa sentrum fra fredag 14. juni kl 09:00 til lørdag 15. juni kl 15:00

Bane Nor sammen med Veidekke vil skifte ut planovergangene på FV763 ved Snåsa sentrum og Brønstad.

Ved Brønstad vil det bli skiltet omkjøring via Jørstad industriområde iht vedlagte skisse. Ved Snåsa sentrum vil det ikke bli skiltet omkjøring ettersom det ikke finnes lokal omkjøringsveg som er egnet for store kjøretøy. Vi antar dog at lokale vil kunne benytte seg av Bakkegrenda i perioden FV763 er stengt. Det informeres om at trafikken kan øke disse dagene.

Ifm asfaltering, som utføres mandag 17. juni fra 06:00 til 16:00, vil det være manuell trafikkdirigering på FV763. 

Det må påregnes noe ventetid.
 

 FV763 - Nye planoverganger - Snåsa sentrum (PDF, 463 kB)

FV763 - Nye planoverganger - Brønstad (PDF, 222 kB)

FV763 - Nye planoverganger - Oversiktskart (PDF, 267 kB)