Informasjon om Koronavirus i Snåsa kommune

Klikk på knappen for mer informasjon     Koronavijruse

 • Koronatelefon - mobilnr.   47703861   Hverdager: kl 08.15 - 11.00 og kl 12.15 – 14.00.                                                                                            Helg:   kl 11.00 - 13.00

 • Finn link til elektronisk timebestilling

 • Telefon vedr. vaksinering: 91853087, gjelder kun informasjon, ikke timebestilling pr. i dag. 

 • Teststasjon Steinkjer:        47790683

Aktuelt

Gjenbrukstorget på Semsøra

Renovasjonsbil - Klikk for stort bildeTømmeplan 2022

Husholdningsrenovasjon er en lovpålagt kommunal tjeneste. Steinkjer og Snåsa har etablert kommunalt samarbeid hvor Steinkjer kommune driver en felles renovasjons-ordning for husholdningene i begge kommunene.

Gjenbrukstorget på Semsøra

På Gjenbrukstorget på Semsøra kan du levere de fleste typer avfall fra husholdning. Det meste av avfallet går til gjenvinning.

 • Rene, sorterte fraksjoner kan leveres gebyrfritt, for de fraksjoner det finnes gjenvinningsordning på. Dette gjelder for mindre mengder avfall, jfr. definisjon på husholdningsavfall.
 • Større mengder avfall, (også rivningsavfall/trevirke) med leveranser som er større enn et ordinært bilhengerlass (max 3 m3) defineres ikke som husholdningsavfall. Dette skal leveres på Tranamarka og betales gebyr for.
 • NB! Dekk og dekk på felg kan ikke leveres på gjenbrukstorget, disse leveres til en dekkforhandler og medisiner leveres på apotek.

Her kan du hente plastemballasjesekker, poser til matavfall:

 • Coop Prix Snåsa
 • Coop Marked Brede
 • Semsøra Gjenbrukstorg

Trenger du ny søppeldunk?

 • Hvis søppeldunken din er ødelagt, kan du ta kontakt med Snåsa kommune sin
  Beredskapstelefon - 94134323
 • Skal du ha endret størrelsen på din søppeldunk (endring av abonnement), må du kontakte Steinkjer renovasjon - Telefon: 74169000 
  eller pr. E-post: renovasjon@steinkjer.kommune.no 

 

 

Åpningstider Semsøra gjenbrukstorg
Dag Åpningstid
Onsdag 15.00 - 18.00
Torsdag 08.00 - 09.30
Vår: 23. april og 7. mai 12.00 - 14.00
Høst: 3. september og 10. september 12.00 - 14.00
Beredskapstelefon 94134232

 

Renovasjon priser pr. 01.01.2022
Gebyr Pris Eks. moms
240 L rest + mat, plast og papir/papp (standard abm) 4025
140 L rest, + mat, plast og papir/papp 3700
360 L rest, + mat, plast og papir/papp 5100
Minst 3 abm med felles hentepunkt 3863
Minst 6 abm med felles hentepunkt 3438
Rabatt for hjemmekompostering / bruk av gjødselkjeller, gjelder alt. 1, 2 og 3 563
Fri levering av husholdningsavfall på Semsøra (Avgift inkl. i gebyr)
Hytte - fritidsrenovasjon 1063
Bringeordning alle fraksjoner 3150

 

Renovasjonstjenester pr. 01.01.2022
Tjeneste Pris
Utkjøring/bytte av beholder (endring / stopp i abonnement) 356
Henting ved kjøring på privat veg etter innvilget søknad (pr. abonn.) 875
Abonnenten kan selv levere / hente ny beholder på henholdsvis Bratreitøra, Tranamarka og Semsøra Gratis
Henting ved husvegg etter søknad (pr.abonn.) henteavstand - 10 m 750
Henting ved husvegg etter søknad (pr.abonn.) henteavstand 11 - 15 m 1.000
Henting ved husvegg etter søknad (pr.abonn.) henteavstand 16 - 20 m 1.438
Ny tilleggssekk for restavfall (kjøpes i butikk) pr. stk 60
Ved bestilling av av ekstratur for henting (p.g.a ikke hentet i rute som følge av innparkering m.v) 1060 pr. påbegynt time

Informasjon:

Fra Steinkjer kommune sin hjemmeside.

Til toppen