Influensa- og koronavaksinering 2023-2024

Onsdag 01.11.23  kl 14.30 - 18.00 og

Torsdag 02.11.23  kl 14.30 - 18.00

Vaksineringen gjennomføres på Snåsa helsehus, legekontoret. Det skal ikke bestilles time, det er «drop-in» time. 

NB! Du kan ikke møte hvis du er syk.

Pasienter som allerede har legetime eller time på laboratoriet vil få tilbud om vaksine ved oppmøte.

Folkehelseinstituttet anbefaler at følgende målgrupper bør ta influensavaksinen;

• Personer 65 år eller eldre

• Beboere i sykehjem og omsorgsboliger 

• Barn og voksne med:

 • kronisk lungesykdom
 • kronisk hjerte- og karsykdom 
 • kronisk leversvikt 
 • kronisk nyresvikt 
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade 
 • nedsatt immunforsvar 
 • diabetes mellitus, type 1 og 2 
 • svært alvorlig fedme (BMI over 40)
 • annen alvorlig eller kronisk sykdom 
 • Gravide fra 12. svangerskapsuke 
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet

Ny koronavaksine anbefales til;

 • personer i aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere
 • personer i aldersgruppen 18-64 år som inngår i en risikogruppe
 • ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom
 • barn 6 måneder–11 år med alvorlig grunnsykdom dersom barnets lege vurderer dette som viktig
 • gravide i 2. og 3. trimester. Vaksinasjon i 1. trimester kan vurderes dersom den gravide har tilleggssykdommer som gir ytterligere økt risiko. 

Pris:

Influensa-vaksine koster kr 300,-

Korona-vaksine er gratis.

For mer informasjon

 se FHI sin hjemmeside
 

Velkommen!

Snåsa Legekontor